JA Mero - шаблон joomla Новости

ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database


arit

 

ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง มีบทความมากกว่า 3.2 ล้านบทความ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615