JA Mero - шаблон joomla Новости

ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Data


arit

 

ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง มีบทความมากว่า 3 แสนบทความ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Data

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615