สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศาลาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล
พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
พระพุทธอุดมวัฒนมงคล
อนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์

Capture

1111

1222

888

  • โครงการ/กิจกรรม
 ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมงาน​ #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว
ผู้บริหาร​ และ​บุคลากร​ สำนัก​ศิลปะ​และวัฒนธร​รม​ ประสานงานเพื่อเตรียม...
คณะผู้บริหาร และบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
คณะผู้บริหาร และบุคคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต...
จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 26​ กรกฎาคม​ 2562​ผศ.​ดร.นพดล​ จันระวัง​ รองอธิการบดี ฝ่าย...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก...
  • กิจกรรมหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
โครงการเสวนา การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต้นแบบ และ แนวทางการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมศาสนสถาน ชุมชนเชิงทะเล
การเสวนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การพัฒนาชุนชนคุณธรรมต...
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมประจำจังหวัด
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอน...
โครงการเสวนาและแสดงนิทรรศการ “เรือนไทยถิ่นภูเก็ต อัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าแห่งแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดก...
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ หัวหน้าหน่วยอนุรั...