ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ
18 พฤศจิกายน 2561
ดร.จารุณี คงกุล
18 พฤศจิกายน 2561
นายวรพร อรรคศรีวร
18 พฤศจิกายน 2561
นายธิบดิ์ เซซัง
18 พฤศจิกายน 2561
นางสาวอรอุมา ชีแก้ว
18 พฤศจิกายน 2561