01

 เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต" โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนธมงคล และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต" ณ สำนักศิลปะฯ โดยมี ผศ.ดร ประภา กาหยี อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ในการเสวนาครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และคุณหรินทร์ สุขวัจน์ ร่วมการเสวนา ซึ่งหัวข้อในการเสวนานั้น ได้เสวนาถึงการตื่นตัวของชาวภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก, มิติใหม่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมใน 4 ปีข้างหน้า และรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน “มิวเซียมสำเภาภูเก็ต”

ในส่วนของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการได้สาธิตและชวนชิม “อาหารเจเพื่อสุขภาพ” โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คือ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต (จับฉ่าย,ราดหน้าเจ,ส้มตำภูเก็ตเจฯ) และอาหารเมนูใหม่ (ป๋อเปี๊ยะเจ,ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจ,น้ำตกเจ ซูชิเจฯ)นอกจากนี้ ยังมีการนำอาหารเจเพื่อสุขภาพ ไปสาธิตและชวนชิม ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19