01

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ "ธ เสด็จ ณ ภูเก็ต" ในงานเทศกาลของดีเมืองภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน

 02

03

04

05

06

07

08

09

10