เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป ประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน โดยมี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล ม.ราชภัฏภูเก็ต

01

02

 03

04

05

06

 07

08

09

10