เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป ประจำเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน โดยมี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล ม.ราชภัฏภูเก็ต

01

02

03

04

05

 06

07

08

09

10

11