เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

06

02

01

05

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

 22

23

26

27