256009211

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ในการนี้มี นายถาวร คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัย และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้นลำดับพิธีการจำเป็นต้องดำเนินไปตามราชประเพณี ให้สมพระเกียรติสูงสุด ดังกล่าวนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนระเบียบแผนปฏิบัติ และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบแนวทางเดียวกันต่อไปได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา เจริญพร และ นายณุวัฒน์ ชื่นอารมย์ เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

 

 256009214

256009215

256009218

256009219

2560092111

2560092113

2560092114

2560092116

2560092122

2560092124

2560092127

2560092130

 2560092131

2560092133

 2560092134

2560092136

2560092139

2560092141