01

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) จัด “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน” ในการนี้มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะฯ นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ และประชาชน เข้าร่วม


ทั้งนี้ทางมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 (พระใหญ่เมืองภูเก็ต) ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตรวบรวมสิ่งของที่รับบริจาค เพื่อที่จะนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค เหล่านั้น ที่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมทำบุญ นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคอีสานต่อไป

 

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14