01

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และกิจกรรมกิจกรรม “ร้อยรักษ์เพื่อแม่”

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 11

12

13

14

15