01

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฯ ครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ เจ้าคณะอำเภอกะทู้ เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) กล่าวสัมโมทนียกา และนำคณะสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำบุญตักบาตรสร้างเกียรติเสริมศักดิ์ศรี รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12