เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป ประจำเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน โดยมี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล ม.ราชภัฏภูเก็ต

IMG 0005

IMG 0061

IMG 0047

IMG 0028

IMG 0034

IMG 0045