เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน เข้าร่วม

01

02

03

04

05

06

 

พิธีทำบุญอัฒจันทร์ใหม่