เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ  ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต

 01

02

03

04

05

06

07

08

09