03

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเทศบาลตำบลฉลอง จัดโครงการ “อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 48” โดยมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.เวท ไทยนุกูล ประธานชมรมปฏิบัติธรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติธรรม เข้าร่วม

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14