01

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนา “สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ ดร.แพทย์แผนไทย นางสาวกานดา แจ่มจำรัส เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ธาตุเจ้าเรือน การกดจุดหยุดโรคปรับสมดุลกายใจ เทคนิคการบริหารร่างกายเพื่อผ่อนคลาย และสูตรตำรับยาสมุนไพร เช่น ยาอายุวัฒนะ ยาบำรุงกำลัง สมุนไพรที่ใช้ลดไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง เป็นต้น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการพืชสมุนไพร แปลงสาธิตพืชสมุนไพร พร้อมการบรรยายสรรพคุณและวิธีใช้สมุนไพรแต่ละประเภท และชิมอาหารเจจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 เมนู ได้แก่ เห็ดสามเกลออบวุ้นเส้นเจ ซูชิผักรวม ลาบเห็ดเจสามสหาย ยำย่าหนัด (สัปปะรด) เฟรนช์โทสต์โรล ข้าวยำใบพาโหม และแพนเค้กข้าวโอ๊ตซอสคาราเมล

การสัมมนา “สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพร และแพทย์แผนไทย และผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 11

12

13

14

15

16

17

18

19