เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ "สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต-นครสวรรค์" โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วย 1) คุณทองแถม นาถจำนง นักเขียนและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน 2) รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 3) คุณสดใส ตันติกัลยาภรณ์ ข้าราชการบำนาญ ครูพิเศษโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 4) คุณกิตติศักดิ์ ทรัพย์ทวี นักประวัติศาสตร์ และเลขาฯ มูลนิธิหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก๊ง (ศาลเจ้ากะทู้) และ 5) คุณหรินทร์ สุขวัจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต

ในโอกาสนี้สำนักศิลปะฯ ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจะช่วยสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายมิติ สอดประสานความเชื่อทั้งในอดีตและปัจจุบันของประเพณีกินเจที่จัดขึ้นของทั้ง จ.ภูเก็ต และ จ.นครสวรรค์ ตลอดจนมีการนำเสนอเมนูอาหารเจเพื่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ และเป็นเมนูยอดนิยมที่ทานง่าย รสชาติดี โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

01

02

04

10

11

14

06

07

08

13

15

IMG 20171118 093601

IMG 20171118 093636

IMG 20171118 124750

IMG 20171118 124805

IMG 20171118 124812

IMG 20171118 124938

IMG 20171118 124945

IMG 20171118 125003