ประมวลภาพพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในงานวันราชภัฏภูเก็ต 47 ปี "วิถี วัวัฒน์ พัฒนา" เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11