เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการราชภัฏสังคีต กิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ด้วยเทคนิคการตัดเส้น โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวพรพิมล เตียมวัง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจการเพ้นผ้าปาเต๊ะ เข้าร่วมจำนวน 60 คน มีนายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม จากสถาบันสอนศิลปะภูการ์เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเทคนิคการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

 

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14