เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ “การทำยาธาตุน้ำอบเชย ไม่เชยอย่างที่คิด” โดยมี ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กานดา แจ่มจำรัส แพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร” พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำ “ยาธาตุน้ำอบเชย ไม่เชยอย่างที่คิด”

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20