กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต 2561

ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมสนทนาพบปะพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวการพัฒนาจากวิทยาครูภูเก็ตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กิจกรรมจัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

pics : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

1516

17

18

19

20

21

22

23