เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยได้รับความอนุเคราะห์วงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

 

001

002

003

012

014

018

048

063

064

075