"เหนือ-ใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา" วันนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ. ภูเก็ต

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่

ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง วัฒนธรรมถิ่นใต้

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11