"อบรมมารยาทไทย ให้เด็กไทย" อีกหนึ่งกิจกรรมดีดี ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต

ได้จัดบริการวิชาการสู่สังคม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี มรภ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน

คุณมณฑล ยิ่งยวด และคุณปัณณภัค บัลลังก์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรม

ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และนักศึกษาจาก มรภ.ภูเก็ต

เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

10

 

11

 

12