เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมปฏิบัติธรรมภูเก็ต วัดลัฏฐิวนาราม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลองและมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 จัดพิธีเปิดโครงการอบรม

“พัฒนาจิต” ให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 52 โดยมี พระครูลัฏฐิธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม

และดร.เวท ไทยนุกูล ประธานชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงส์มณีรุ่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2562 ณ วัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

แมสร 1

แมสร 2

แมสร 3

แมสร 4

พฒนาจต คณแมสร ๑๙๐๖๐๔ 0008

พฒนาจต คณแมสร ๑๙๐๖๐๔ 0007

พฒนาจต คณแมสร ๑๙๐๖๐๔ 0009

พฒนาจต คณแมสร ๑๙๐๖๐๔ 0004

พฒนาจต คณแมสร ๑๙๐๖๐๔ 0005

พฒนาจต คณแมสร ๑๙๐๖๐๔ 0001