ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ ได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ นำคณะช่างภาพ มาสำรวจสถานที่ เพื่อถ่ายทำ VTR ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นภาษาเกาหลี

 

32