เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ. ภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มาเยี่ยมชม ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง วัฒนธรรมถิ่นใต้

IMG 2654

IMG 2652

IMG 2658

IMG 2682

IMG 2701

IMG 2683