2x5

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก “ภูเก็ต - นครสวรรค์” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- การเสวนาวิชาการทางวัฒนธรรม หัวข้อ “ กินเจ ภูเก็ต นครสวรรค์ : หลากหลายมิติทางวัฒนธรรมจีน”

- กิจกรรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ ณ ลานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       - สาธิตและชวนชิมอาหารเจเพื่อสุขภาพ “เจ ฟิวชั่น” โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
       - สาธิตและชวนชิม “อาหารเจต้นตำรับ” 10 เมนู โดยชมรมผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลายภูเก็ต
       - นิทรรศการประเพณีถือศีลกินผัก “ภูเก็ต - นครสรรค์”และนิทรรศการอาหารเจเพื่อสุขภาพ “เจ ฟิวชั่น”