ขอเชิญร่วมโครงการเสวนา "ชาบาติก : ชูชาติ ระวิจันทร์" 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลา 08.30 - 17.00 น.

 

2018 02 14 BATIK