ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะด้วยเทคนิคการตัดเส้น"

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 - 18.00 น.

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยากรโดย นายฤทธิพงษ์  ฤทธิ์ท้วม   สถาบันสอนศิลปะภูการ์

 

PR

Schedule