ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา

“สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ”

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 18.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

PR

Schedule