ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 - 15.30 น.

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 PR

Schedule