banner 10 08 2561

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลา 08.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

เวลา 09.00 น.  กิจกรรม “ร้อยรักษ์เพื่อแม่” การร้อยมาลัยดอกมะลิ

การแต่งกาย    - สุภาพบุรุษ ชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน

                       - สุภาพสตรี ชุดไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน

                       - นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา