Banner

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลา 07.30 น. – พิธีไหว้อนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์

เวลา 09.00 น. – พิธีสงฆ์

เวลา 13.00 – 15.00 น. – กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

การแต่งกาย

          - คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ

          - นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา