Banner

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลา 09.00 น. – พิธีเปิดและการแสดง

เวลา 09.30 น. – พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรอันดามัน”

และเวลา 10.00 น. ขอเชิญร่วมรับฟังความรู้และประสบการณ์จากเพชรอันดามัน ในการเสวนาเรื่อง “อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาถิ่นเพื่อความยั่งยืนแห่งอันดามัน” และ“การบูรณาการภูมิปัญญากับการพัฒนาเพื่อความมั่งคั่งแห่งอันดามัน”