ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันดนตรีไทย ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัษบุรุษ

 

ดาวน์โหลดประกาศ ฯ

 

ประกาศ เลอนจดโครงการดนตรไทย