สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 07.30 - 08.00 น. : ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 10 รูป
เวลา 08.09 - 09.00 น. : พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป
เวลา 09.00-12.00 น. : พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
- การขับเสภา 
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

 

1