สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

"เชิญร่วมงาน"

ในวันที่ 5 เมษายน 2562
เชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ครั้งที่ 2
พบโกไข่ นายจุมพล ทองตัน เป็นต้น ณ ห้องแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เวลา 09.00-16.30

วันที่ 6 เมษายน 2562 
การประกวดแข่งขันดนตรีไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน
ณ ห้องแคแสด 2, 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เวลา 09.00-16.30 น.

54