สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ใส่ใจสุขภาพ” 

การสาธิตการทำน้ำมันนวดสมุนไพรสูตรต่าง ๆ และยาดมส้มโอมือ โดยพบกับ ดร. พท. กานดา แจ่มจำรัส และ คุณชุติมันต์ ชื่นบุตร เป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้ และสาธิต 

 

      วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแคแสด ๒  ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

66137