ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา โครงการประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

              บัดนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทีมและผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัล รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ดาวน์โหลดประกาศผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ