สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

และพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20