โครงการเสวนาวิชาการทางวัฒนธรรม "สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ภูเก็ต - นครสวรรค์” วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต