Wednesday, 11 October 2017 14:51

ม.ราชภัฏภูเก็ต บริการอบรมใบขับขี่ไม่ต้องรอคิว ทุกวันพฤหัสและอาทิตย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
22292185 704018333134878 440597361 o
 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการจัดอบรมใบขับขี่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
phuket driver license june 2017 1
 
โดยที่กรมขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การขับรถของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักงานขนส่งและ ม.ราชภัฏภูเก็ต จึงได้ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบขับขี่ ส่วนบุคคลทุกประเภท (รถยนต์ รถสามล้อ รถจักยานยนต์) และออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรแก่ประชาชาชน
 
อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีใบอนุญาตขับรถ ลดค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงมีการปรับลดค่าให้บริการ โดยผู้ขอมีใบขับขี่ใหม่ (ส่วนบุคคลทุกประเภท) 300 บาท / (นักศึกษาและบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต 200 บาท) ผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ (ส่วนบุคคลทุกประเภท) 150 บาท / (นักศึกษาและบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต 100 บาท) โดยให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เปิดอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ของเดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-14.30 น. สถานที่อบรม อาคาร 7 ชั้น 5 ม.ราชภัฏภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติม โทร 093 659 2591 / 093 359 2591
Read 337 times

Latest from PR PKRU