Tuesday, 05 September 2017 14:59

ประกาศรายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ตามที่มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น
บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยเรียงลำดับตัวอักษร ดังนี้

 

present 06

Read 909 times Last modified on Tuesday, 05 September 2017 15:05