Sunday, 08 October 2017 09:35

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการ กศ.บป.

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ด้วย ผศ.ทวีพร ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักโครงการซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนสอนนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงประกาศแต่งตั้ง ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์

Read 256 times Last modified on Sunday, 08 October 2017 09:38

Latest from PR PKRU