Menu

ประกาศ - Phuket Rajabhat University

ประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

Logo1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

received 212345186538453

 

ประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)

 

Logo1

 ประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)

 

92678752 258469791851126 8406805407065964544 n

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

PKRU003 Buy.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ดำเนินการเบิกทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

Logo

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษา ดำเนินการเบิกทุนการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

Logo
 
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศงานทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logo

ประกาศว่าด้วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว
 
*ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
Blue Grayscale Photo Job Vacancy Announcement 1
 
 

ปิดสนามกีฬาและพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปิดสนามกีฬาและพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามประกาศ จ.ภูเก็ต ฉบับที่ 1/2563โดยงดใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 
20200321 155712 0000
 
 
Top