วันรับรายงานตัวบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2553