ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชำระค่าเทอม 2-2560 กศ.บป. ม.ราชภัฏภูเก็ต

boss01

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

 

สื่อมัลติมีเดีย